Info - Ongeval

Beste VCW'er,

Als je hier komt surfen, is er helaas veel kans dat je slachtoffer geworden bent van een sportongeval. In dat geval kan je beroep doen op de verzekering afgesloten door de Vlaamse Volleybalbond bij Ethias.

WAT MOET JE DAARVOOR DOEN?

Als je tijdens een wedstrijd gekwetst bent geraakt, staat het ongeval genoteerd op het wedstrijdblad en heb je normaal gezien ofwel van de trainer/coach, ofwel van de ploegverantwoordelijke een verzekeringspapier meegekregen. Zoniet kan je een hier kopij van zulk aangiftedocument downloaden.
Zoals je zal zien, bestaat de pdf uit 3 delen:

  • Jullie moeten deze alle 3 volledig ingevuld terug bezorgen aan de secretaris (Lize Seghers). Hoe beter het ingevuld is hoe vlotter jullie dossier zal kunnen ingegeven worden.
  • Dit dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval.
  • Clubsecretaris vult dit online in op de website van ethias.
  • Na de ingave krijgen jullie een brief met het dossiernummer, contactgegevens en in het kort de te volgen procedure voor verdere afhandeling van het dossier.
  • Daar na aan jullie om zo goed mogelijk en zo snel mogelijk te genezen / herstellen.
  • Het geneeskundig getuigschrift, opgemaakt door de behandelende geneesheer, met melding van het dossiernummer, moet verstuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij Ethias - Sportongevallen - volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.
  • Zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift krijgt het slachtoffer, na goedkeuring van het dossier, van Ethias een ontvangstmelding. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard.

Voor meer details, kan je de volledige polis hier raadplegen.

Rest er ons nog enkel je een spoedig en zo pijnloos mogelijk herstel toe te wensen!

Het Bestuur